วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

We are one english camp 2016

06/07/59 แต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่ม.ราชภัฎอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ