วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ข้อความจากพี่ณัฐ อุดมพานิช #Dekadd

มีคนมากมายพยายามบอกว่าคุณทำไม่ได้
แน่ล่ะ! พวกเขาเป็นพวกทำไม่ได้มาก่อน
แค่อยากหาเพื่อนไปทำให้ตัวเองสบายใจ