วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

We are one english camp 2016

06/07/59 แต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่ม.ราชภัฎอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ข้อความจากพี่ณัฐ อุดมพานิช #Dekadd

มีคนมากมายพยายามบอกว่าคุณทำไม่ได้
แน่ล่ะ! พวกเขาเป็นพวกทำไม่ได้มาก่อน
แค่อยากหาเพื่อนไปทำให้ตัวเองสบายใจ